Välkommen till SPIN Swedens nätplats

SPIN Sweden (Software Process Improvement Network) är ett öppet nätverk för utbyte av kunskap, innovationer och praktiska erfarenheter kring förbättring av verksamheten hos programvaruorganisationer med avseende på kvalitet, tid och kostnad. Förbättringsaspekterna omfattar processer, produktarkitektur, organisation och verktyg. Syftet är att stärka svensk programvaruindustris konkurrenskraft. SPIN Sweden ingår i ett internationellt, informellt nätverk av SPIN-organisationer.


Aktuella konferenser och händelser

Ny regional SPIN, SPIN-Stockholm.
Den 15 juni startade en ny regional SPIN-verksamhet i Stockholm.
För mer information titta på: http://www.xpseminarie.nu/spinsthlm406
Är du intresserad av att vara med kontakta då Jaana Väyrynen på institutionen för data- och systemvetenskap i Kista
SPI-dagen i Borås
Dataföreningen Väst och Högskolan i Borås samarrangerar den 15 oktober en uppföljning av förra årets lyckade SPI-dag.
Årets SPI-dag har fokus på samverkan vid förbättringsarbete och går under temat "co-operation as improvement in software organisations".
Web: http://www.hb.se/ida/spi
The Third Software Product Line Conference (SPLC 2004)
Theme: Flexibility for Tomorrow's Products
August 30 - September 2, 2004
Boston, Massachusetts
Web: http://www.sei.cmu.edu/SPLC2004
European Software Process Improvement Conference EuroSPI
10-12 November 2004, Trondheim, Norway .

Fler svenska konferenser

Fler svenska konferenser och seminarier inom området går att hitta under:

Konferenser och seminarier vid IDA på Linköpings tekniska högskola
Dataföreningen i Sverige - Stockholmskretsen

Fler internationella konferenser

Fler internationella konferenser och seminarier kring området går att hitta under:

ESI's Worldwide Events
ACMs konferenskalender
IEEE Computer Societys konferenskalender
SEIs konferenskalender

Nyheter

Systemkonstruktion i programvara. Nr 2, juni 2000
Nyhetsbrev som fokuserar på programvaruutveckling i Indien.
Open Source Software - Industriell användning
Rapport framtagen av Sveriges Verkstadsindustrier.
Daily Build-rapport
Rapport om "frekvent bygge" av programvarusystem. Framtagen av Sveriges Verkstadsindustrier.
The Process Group Post
Nyhetsblad från The Process Group. Praktiska tips om processförbättring.

Bakgrundsmaterial

Programförklaring
Programförklaring för SPIN Sweden.
Resurser
Lista över Internet-referenser inom området förbättring av programvaruprocessen.

Arkiv

Utvalt material som är tidigare publicerat på dessa sidor kommer att finnas här.


Kommentarer, förfrågningar och förbättringsförslag till: per.beremark@spin-sweden.org
Senast ändrad: